Privacyverklaring

De Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt volwassenen en kinderen tegen onjuist gebruik van persoonsgegevens. Omdat wij privacy belangrijk vinden leven GOO opvang en onderwijs en Kindcentrum Kleinerf deze regels na. Op ons kindcentrum wordt dus zorgvuldig omgegaan met de privacy van medewerkers, van ouders en van die van hun kinderen. 

Om iedereen hier duidelijkheid over te geven, hebben wij een Privacverklaring opgesteld. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Kindcentrum Kleinerf en van GOO opvang en onderwijs.