Ouderraad

De ouderraad is een groep ouders die actief is bij het organiseren van activiteiten voor groep 1 tot en met 8. Denk aan sinterklaas, kerst, carnaval, de olympiade (groep 8), schoolfotograaf, verkeersdag, schoolreis en koningsspelen. Daarmee zorgen we voor een onvergetelijke tijd voor de kinderen op KC Kleinerf. 
 

 

Samenstelling Ouderraad 2022 - 2023:
 • Voorzitter: Cissy van Oosterwijk                                                  06 - 10188223                      
 • Secretaris: Anne de Koning                                                            06 - 23415518
 • Penningmeester: Wendy Herpers                                               06 - 39121418
 • Franka Priems (ondersteunend penningmeester)            
 • Francien Vogels                                                                          
 • Kim van den Biggelaar                                                 
 • Anne van den Oever                                                                  
 • Miranda Manders                                                           
 • Bauke van Lieshout                                                                   
 • Karlijn Nooijen                                                                            
 • Lianne Swinkels                                                              
 • Cynthia Dings (namens het team van KC Kleinerf)
 
Mailadres Ouderraad:
Bankrekeningnummer Ouderraad:
NL08 RABO 0134 9025 64

Taakverdeling Ouderraad:
 • Schoolfotograaf: Wendy en Miranda
 • Sinterklaas: Cissy, Kim en Lianne
 • Kerst: Francien, Anne van den Oever en Bauke
 • Carnaval: Anne de Koning, Miranda en Lianne
 • Koningsspelen: Franka, Miranda en Karlijn
 • Verkeersdag: Kim en Franka
 • Olympiade: Wendy en Francien
 • Schoolreis: Francien, Anne van den Oever en Wendy
 • Versieren: Kim, Bauke en Karlijn