Medezeggenschap

De KC-raad
Kindcentrum Kleinerf vindt medezeggenschap belangrijk. Daarom hebben wij de kindcentrumraad, ook wel KC-raad genoemd. De KC-raad bestaat zowel uit ouders als medewerkers. De KC-raad adviseert en bewaakt gevraagd en ongevraagd het beleid op KC Kleinerf over het onderwijs en de opvang. Daarbij heeft de KC-raad instemmings- en adviesrecht.

De KC-Raad van kindcentrum Kleinerf voert overleg met alle geledingen die bij onderwijs, opvang en peuteropvang betrokken zijn. Dat zijn het personeel, het bestuur, de ouders en de kinderen. De KC-Raad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die ons kindcentrum betreffen en kan hierover voorstellen doen. Bijvoorbeeld het algemeen pedagogisch beleid, kwaliteit, schooltijden, voedingsbeleid, GGD-inspecties, tarieven of de scholing van personeel. 

De vergaderingen van de KC-Raad vinden vijf keer per jaar op het kindcentrum plaats en zijn vrij toegankelijk voor personeel en ouders. Via de kalender op het ouderportaal zijn de data voor de vergaderingen te vinden. Daarnaast worden bespreekpunten van de vergadering gedeeld via 't Blaaike. 

Activiteitenplan KC-raad
De leden van de KC-raad
Namens de medewerkers:
Peter Verbrugge, voorzitter peter.verbrugge@stichtinggoo.nl (namens team onderwijs)
Hanneke Drouen, secretaris  hanneke.drouen@stichtinggoo.nl (namens team onderwijs)

Namens de ouders:
Martine van Munster, notuliste (namens ouders onderwijs)
Hein van Loon (namens ouders onderwijs)
Nicolle Peeters (namens ouders onderwijs)
Denise Spiljard (namens ouders opvang)

Jaarverslagen KC-raad De GOO-raad
Naast de KC-raad, die gaat over alles wat het kindcentrum betreft, heeft GOO opvang en onderwijs ook een overkoepelend medezeggenschapsorgaan: de GOO-raad. Deze raad bespreekt zaken die de individuele kindcentra overstijgen. De GOO-raad heeft wettelijk gezien advies- en instemmingsrecht ten aanzien van het beleid van GOO. Binnen de GOO-raad vertegenwoordigen personeelsleden en ouders van de diverse kindcentra de medezeggenschap GOO. 

Wil jij ook meepraten?
Blijf je graag betrokken bij het kindcentrum van jouw kind en lijkt het je leuk om mee te praten over belangrijke zaken die Kindcentrum Kleinerf of heel GOO aangaan? Je bent van harte welkom om eens een keer mee te vergaderen onder het genot van een kopje koffie. Dan kun je kijken of het iets voor je is om deel te nemen in de KC-raad of de GOO-raad. Meer informatie en aanmelding kan via kindcentrumleider Marlon van Asten (marlon.vanasten@stichtinggoo.nl) of via de GOO-raad (goo-raad@stichtinggoo.nl). We horen graag van je!