Kleinerf vroeger en nu

De historie van Mortels kindcentrum Kleinerf

Kleinerf 1975 verrees op het erf van de voormalige boerderij van de familie De Klein. De klaslokalen van de school waren grotendeels gesitueerd rond "de kuil", een lager gelegen deel met een podium in het centrum van de school.

Schoolgebouwen

 • 1975: nieuwbouw van een lagere school Kleinerf, op het erf van de voormalige boerderij van de familie De Klein. De naam "Kleinerf" was het resultaat van een wedstrijd om een passende naam voor de school te vinden.  De St.Theresiaschool van 1928 werd dat jaar omgedoopt tot Dorpshuis De Wilg.
  Vanaf 2014 huisvest het gebouw Restaurant De Wilg.
  De klaslokalen van de school waren grotendeels gesitueerd rond "de kuil", een lager gelegen deel met een podium in het centrum van de school. Daar werden vieringen gehouden, thema-avonden gepresenteerd en musicals uitgevoerd.
 • 1975: Maria Gorettischool wordt kleuterschool: 't Hofke (want op het erf van familie De Klein)
 • 1985: lagere school Kleinerf wordt samen met de kleuterschool gesmeed tot basisschool Kleinerf
 • 2000: de kleuterschool komt in Kleinerf: de basisschool zit nu compleet onder één dak.
  In de Maria Gorettischool komt peuterspeelzaal Pinocchio
 • 2014: een compleet nieuwe school in frisse tinten en met nieuwe mogelijkheden voor het onderwijs, werd in een mfa-constructie ondergebracht in De Sprank: naast de school en een gezondheidscentrum een verzameling zalen, waaronder een gymzaal en een evenementenzaal. Een open speelterrein met natuurlijke elementen completeert het geheel. Het dorp maakt bij evenementen gebruik van de speelplaats.
  Na de kerstvakantie van 2013-2014 verhuisden de kinderen van Kleinerf hun spulletjes naar het nieuwe gebouw.
  Een massaal bezochte reünie van oud-leerlingen en (oud-) leerkrachten in januari 2014, was de voorbode van de afbraak van de oude school.
 • Basisschool Kleinerf ging op in kindcentrum Kleinerf: meerdere voorzieningen op één locatie, peuteropvang, basisschool en buitenschoolse opvang (BSO).
  Een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij komen om te leren, te spelen en te ontwikkelen. Binnen het kindcentrum is er een vergaande samenwerking tussen opvang en onderwijs. Er wordt gewerkt vanuit één team met één pedagogische visie.
 

Het bestuur van de school

 • Voor 1928 was er in De Mortel openbaar onderwijs. De gemeente Gemert vormde het bestuur van deze school.
 • In 1928 werd een nieuwe school, St. Theresia, gebouwd, een katholieke lagere school. Deze school kreeg een eigen bestuur: het kerkbestuur. De pastoor was voorzitter van het kerk- en schoolbestuur. Dit bestuur stelde het personeel aan. Uitbreiding in 1952 met 2-klassige Maria-Goretti.
 • In de jaren 70 werd deze vorm van schoolbesturen vervangen door een andere vorm. De scholen van de toenmalige gemeente Gemert gingen samen onder één schoolbestuur: de St. Jansstichting.
 • In de jaren 80 is daar een eind aan gekomen door fusies binnen de gemeente Gemert-Bakel. Daardoor ontstonden NOVEM, Stichting Primair Onderwijs Gemert-Bakel en daarna Stichting GOO, samen voor opvang en onderwijs.
Wil je meer weten over de geschiedenis van het onderwijs in De Mortel? 
Méér dan 200 jaar terug naar De Mortel in 1805?
Klik hier!  Het is de moeite waard!