Fides

KC Kleinerf hecht grote waarde aan een fijne en veilige opvang en school voor ieder kind. Sociale ontwikkeling speelt hierin een grote rol. Daarom werken onze pedagogisch medewerkers en leerkrachten met de Fides-methodiek. Zo leren we kinderen om te gaan met hun gevoelens en emoties.  

Vertrouwen 

Fides staat voor vertrouwen. Op onze locaties hangen verschillende symbolen, zoals een ballon, een sleutelbos en een dominosteen aan de muur. Met deze symbolen willen we kinderen op een simpele, praktische en 'zichtbare' manier inzicht verschaffen in zichzelf en hun omgeving. 
 

Ballon
Dit symbool gebruiken we als we het hebben over zelfvertrouwen en opkomen voor onszelf. We leren de kinderen zich voor te stellen een ballon in de borst te hebben. Wie 'laag' scoort op de scoremeter van de ballon, mag wel wat meer zelfvertrouwen krijgen en een beetje meer lucht in de ballon blazen. Wie 'hoog' scoort, toont opvallend of stoer gedrag. Hij of zij mag dan een beetje lucht 'uit' de ballon laten.  
Domino
Beeldt meeloopgedrag uit en geeft daarmee inzicht in groepsprocessen. Met voldoende moed en zelfvertrouwen lukt het steeds beter om ons niet mee te laten voeren, maar om 'eruit te stappen'. 
Okee - ojee 
Door 'okee- en ojee-gedachten' te herkennen, krijgen we inzicht in ons gedrag. We leren hierdoor anders te handelen en daarmee de (vaak) irreële angsten en onzekerheden positief om te buigen.  
Sleutelbos
We stellen ons een probleem voor als een gesloten deur. Om hem te openen, is een passende sleutel nodig. Daar gaan we naar op zoek.  
100% 
We accepteren wie we zijn en hoe we zijn en dat mogen we laten zien. We zijn goed zoals we zijn! 
Matroesjka 
Hiermee laten we zien hoe we ons voelen. Het symbool helpt ons om fijne en minder fijne gevoelens te accepteren zodat we er beter mee om kunnen gaan.  
Rugzak 
We verzamelen gedurende de dag gevoelens en gedachten in onze onzichtbare rugzak. We leren om met anderen te delen wat erin zit, zodat we elkaars gedrag en reacties beter begrijpen. 
 

De symbolen maken gedrag dus op een eenvoudige manier bespreekbaar en inzichtelijk. De symbolen van Fides komen niet alleen overal binnen ons kindcentrum terug (van peuter tot tiener). Ook bij verenigingen in De Mortel wordt hiermee gewerkt. Zo gaat iedereen meer dezelfde taal spreken en ervaren.