Fides

KC Kleinerf hecht grote waarde aan een fijne en veilige opvang en school voor ieder kind. Sociale ontwikkeling speelt hierin een grote rol. Daarom werken onze pedagogisch medewerkers en leerkrachten met de Fides-methode. Zo leren we kinderen om te gaan met hun gevoelens en emoties.  

Vertrouwen 

Fides staat voor vertrouwen. Op onze locaties hangen verschillende symbolen, zoals een ballon, een sleutelbos en een dominosteen aan de muur. Met deze symbolen willen we kinderen op een simpele, praktische en 'zichtbare' manier inzicht verschaffen in zichzelf en hun omgeving. 

Zo staat de ballon symbool voor een goede houdingzelfvertrouwen en uitstraling. Wie 'laag' scoort op de scoremeter van de ballon, mag wel wat meer zelfvertrouwen krijgen en een beetje meer lucht in de ballon blazen. Wie 'hoog' scoort, toont opvallend of stoer gedrag. Hij of zij mag dan een beetje lucht 'uit' de ballon laten.  

Wij gunnen dit alle kinderen, want alle kinderen zijn 100% oké! (ook een uitspraak van Fides). De symbolen maken gedrag dus op een eenvoudige manier bespreekbaar en inzichtelijk.   

De symbolen van Fides komen niet alleen overal binnen ons kindcentrum terug (van peuter tot tiener). Ook bij verenigingen in De Mortel wordt hiermee gewerkt. Zo gaat iedereen meer dezelfde taal spreken en ervaren.