KINDERRAAD KLEINERF

September 2019:
De zesde Kinderraad van Kleinerf stelt zich voor!

Meester Peter begeleidt de Kinderraad.

September 2018:
De vijfde Kinderraad van Kleinerf stelt zich voor!

Meester Peter begeleidt de Kinderraad.Oktober 2017:
De vierde Kinderraad van Kleinerf stelt zich voor!

  • Groep 4: Fenne Lucius en Jent van den Elzen
  • Groep 5: Siem Centen en Saar Adriaans
  • Groep 6: Lize Eikelenboom en Freek van der Velden
  • Groep 7: Thijn van den Elzen en Noor van der Steen
  • Groep 8: Willem Horijon en Luke Donkers

De Kinderraad hoopt vele ideeën en tips van te kinderen te krijgen!

Meester Peter gaat de Kinderraad begeleiden.
Oktober 2016:
De derde Kinderraad van Kleinerf is een feit!
Dit schooljaar voor het eerst ook met leerlingen van groep 4. De kinderraad bestaat uit: 
Neel en Gwen (groep 4), Paulien en Jip (groep 5), Eva en Tess (groep 6), Diem en Daphne (groep 7) en tot slot Sydney en Sven (groep 8).

 

Wij als team van leerkrachten van kindcentrum Kleinerf te De Mortel vinden het belangrijk om kinderen mee te laten praten en denken. Op onze school zijn we vanaf 2015 gestart met een Kinderraad. Kinderen uit de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 kunnen zich hiervoor opgeven.

De kinderen vergaderen één keer in de twee maanden, na school. We vragen de kinderen ook om verbeterpunten voor de school. Zij kunnen dus met reële ideeën komen, die de school leuker, leerzamer of interessanter maken voor alle leerlingen.
 
Een kinderraad leert de leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen en om met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren en samen oplossingen te zoeken. Maar misschien nog wel belangrijker: een Kinderraad kan de school beter maken. In de vergaderingen worden allerlei thema's besproken. De uitkomsten daarvan worden teruggebracht in het team van leerkrachten en misschien worden er zelfs wel veranderingen in gang gezet op die manier. Enkele voorbeelden die bij een kinderraad op de agenda zouden kunnen staan: hoe kun je pesten voorkomen, wat vinden de kinderen een goed doel, waar de school een inzamelingsactie voor gaat doen, meedenken over een jaarthema, ideeën geven voor een themaweek en ga zo maar door. Wij willen op deze manier dat de kinderraad ook een belangrijke ambassadeur van onze school wordt.