Kinderraad schooljaar 2021 - 2022

September 2021
De Kinderraad van Kleinerf werd nieuw leven ingeblazen!
De vergaderingen zullen plaatsvinden tijdens schooltijd.
De teamleider gaat deze vergaderingen begeleiden.
Dit zijn de nieuwe raadsleden, gekozen door hun eigen klas:
  • Voor groep 4-5: Ties en Line
  • Voor groep 5-6: Wies en Pim
  • Voor groep 7-8: Puk en Thijm

Kindcentrum Kleinerf vindt het belangrijk om kinderen mee te laten praten en denken. Op ons kindcentrum zijn we vanaf 2015 gestart met een kinderraad. Kinderen uit de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 kunnen zich hiervoor opgeven.

De kinderen vergaderen één keer in de twee maanden, tijdens schooltijd. We vragen de kinderen ook om verbeterpunten voor het kindcentrum. Zij kunnen dus met reële ideeën komen, die het kindcentrum leuker, leerzamer of interessanter maken voor iedereen.
 
Een kinderraad leert de leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen en om met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren en samen oplossingen te zoeken. Maar misschien nog wel belangrijker: een kinderraad kan het kindcentrum beter maken. In de vergaderingen worden allerlei thema's besproken. De uitkomsten daarvan worden teruggebracht in het team en misschien worden er zelfs wel veranderingen in gang gezet op die manier. Enkele voorbeelden die bij een kinderraad op de agenda zouden kunnen staan: hoe kun je pesten voorkomen, wat vinden de kinderen een goed doel waarvoor actie zou kunnen gevoerd, meedenken over een jaarthema, ideeën geven voor een themaweek en ga zo maar door. Op deze manier is de kinderraad een belangrijke ambassadeur van ons kindcentrum.