KindCentrumRaad

Aan basisschool Kleinerf is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden.
Vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn altijd openbaar voor alle ouders van de school.
Er zitten 2 ouders in de Medezeggenschapsraad om de ouders te vertegenwoordigen en 2 leerkrachten om het team te vertegenwoordigen. De MR vergadert altijd op school. In de jaarkalender op deze website worden de vergaderingen vermeld.

Sinds dit jaar wordt er ook gewerkt aan de samenwerking met de opvang en daarom sluit de oudercommissie (bestaande uit 2 ouders) van de opvang ook aan bij de MR vergadering. We noemen de MR vergadering vanaf dit schooljaar daarom ook een Kindcentrumraadvergadering.

De directeur kan als adviseur gevraagd worden zitting te nemen in de KCR.
De MR heeft met betrekking tot bestuurlijke aangelegenheden instemming- dan wel adviesrecht.
De rechten van de MR zijn nauwkeurig vastgelegd in een reglement, gebaseerd op de wettelijke bepalingen.
Daarnaast kan de MR gevraagd of ongevraagd advies geven aan het schoolbestuur en/of directie aangaande het te voeren beleid.

mevr. Judith Vermeulen (namens het team): voorzitter

Hallo, ik ben Judith Vermeulen en namens het personeel heb ik zitting in de MR. Ik ben al geruime tijd werkzaam op KC Kleinerf. Dit is het tweede jaar dat ik lid ben van de MR.

Op school werk ik in groep 1-2 en 2-3, daarnaast ben ik ook de intern begeleider en ICT-er. Mijn werkdagen zijn woensdag t/m vrijdag.

Mocht je vragen hebben dan kun je me altijd aanspreken of even mailen naar: judith.vermeulen@stichtinggoo.nl


mevr. Hanneke Drouen (namens het team): secretaris
 Sinds april dit schooljaar ben ik lid van de MR. Hiermee volg is Helma Adriaans op.
Ik werk in groep 1-2, mocht je vragen hebben over onze school of met betrekking tot de MR dan kun je altijd contact met me opnemen of me aanspreken.
hanneke.drouen@stichtinggoo.nl                                                                                                                                           

mevr. Judith van Otterdijk (namens de ouders): notulant / lid  

Sinds dit jaar ben ik lid van de MR. Mijn naam is Judith van Otterdijk en ik ben moeder van Sien (gr6), Neel(gr4) en Wiep (gr2) de Bont. Naast moeder zijn, werk ik als Leerkracht in het voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijke jongeren. Ik begeleid het traject voor al onze jongeren middels stage naar werk of dagbesteding. Vanuit mijn werk heb ik al meerdere keren in de MR mogen plaatsnemen. Om als ouder voor mijn kinderen dit te mogen doen vind ik heel bijzonder. Mochten er ooit vragen zijn of loop je als ouder ergens tegenaan? Maak het dan bespreekbaar en zoek ons op! 

        
mevr. Marieke van der Wijst (namens de ouders):  Lid
Hallo, mijn naam is Marieke van der Wijst en vanaf volgend schooljaar word ik lid van de MR en volg ik Esther Jaspers op. Ik ben de moeder van Suus, Noor en Mees de Koning. 
Ik ben drie dagen werkzaam op een school voor zeer moeilijk ontwikkelende kinderen. Mijn functie is groepsleerkracht van de bovenbouw.
Fijn dat ik namens de ouders deel mag gaan uitmaken van de MR.
Mochten er vragen zijn of wil je iets bespreken dan mag je altijd contact opnemen.
 


 
Gemeenschappelijk MedezeggenschapsRaad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van de onder het bestuur van stichting GOO ressorterende scholen.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad behandelt alleen aangelegenheden, die schooloverstijgend zijn en waarvan de bevoegdheid is overgedragen door de afzonderlijke medezeggenschapsraden.