Jaarkalender - Uitstel: CITO-rapportjes

Data:
11-02-2021
Onder voorbehoud. Kinderen brengen hun rapportje met CITO-scores nu later mee naar huis.
De afname van CITO-toetsen is uitgesteld tot nader order. Stichting GOO beslist hierin, in samenspraak met de school.