Jaarkalender - Studiedag cluster

Data:
18-11-2020
Studiedag voor de scholen van het cluster waartoe Kleinerf ook behoort.